banner-diaplus-burgerschap.png

 

Diaplus Burgerschap

 

Wat is het?
Diaplus Burgerschap is een nieuw product van Diaplus. Het bestaat uit 10 lessenseries voor het VO, rondom het niveau 2F. Iedere maand verschijnt er een lessenserie van 4 tot 6 lessen rondom een burgerschapsthema binnen de domeinen schoolcultuur, samenleving & democratie en maatschappelijke vraagstukken. De lessenseries sluiten aan bij de nieuwe kerndoelen van burgerschap, zoals het SLO die heeft geformuleerd. De eerste twee lessenseries verschijnen in september 2024 en gaan over democratische cultuur en diversiteit.

Hoe werkt het?
Leerlingen krijgen een tekstbronnenboekje met teksten over het onderwerp. Ze werken in een werkboekje aan een casus of project rondom een thema over burgerschap. Ze zijn naast burgerschap dus ook bezig met begrijpend lezen, met de nadruk op het beoordelen van bronnen en het verwerken van informatie uit verschillende bronnen (evalueren). Docenten krijgen ondersteuning bij de lessen in de vorm van lesbrieven, zodat burgerschap schoolbreed kan worden gegeven, door alle docenten. De lessenseries kunnen dus worden gebruikt worden in de les Nederlands, maatschappijleer, de mentorles, etc.

Hoe kom je eraan?
Diaplus Burgerschap is aan te schaffen als onderdeel van de nieuwe pakketten Basisvaardigheden in de webshop van Dia.

 

Verschijningskalender van de
lessenseries Diaplus Burgerschap:

 

Sept 2024

  • Democratische cultuur
  • Diversiteit

Oktober t/m december 2024 *

  • Vrijheid & inspraak
  • Identiteit
  • Digitaal samenleven

Vanaf januari 2025*

  • Solidariteit
  • Globalisering
  • Duurzaamheid
  • Technologisch burgerschap
  • Maatschappelijke betrokkenheid

 

* verschijningsvolgorde kan nog iets wijzigen.